Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Kuvars
Merhaba

Kuvars OSGB

İŞ SAĞLIĞI HİZMETİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETİ

Teklif Alın

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre devamlı işçi çalıştıran her işverenin, ilk yardım, acil tedavi ve koruyucu sağlık servislerini sağlamakla görevli işyeri hekimleri çalıştırması bir mecburiyettir.

İş sağlığı ve güvenliği yasasında yapılan son değişikliklere göre 10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli iş yerlerinde zorunlu olan iş yeri hemşiresi hizmetini vermekteyiz.

  • İşyeri hekimi hizmetleri
  • Diğer sağlık personeli hizmetleri (İşyeri Hemşiresi Hizmeti) 
  • Çalışanların işyeri hekimi tarafından sağlık ve çalışma ortamlarının gözetimi
  • Portör muayenelerinin yapılması
  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için işe giriş sağlık raporlarının verilmesi
  • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme planlarının yapılması
  • Meslek ve kronik hastalıkların takibi
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
  • İş sağlığı eğitimlerinin verilmesi
  • Poliklinik hizmetleri

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Sağlık  Taramaları  Ve  Laboratuvar Bulguları  ( MOBİL SAĞLIK )İşveren periyodik olarak çalışanların sağlık kontrollerini yaptırarak işletmenin çalışanlar üzerindeki etkilerini takip edip kayıt altına almak zorundadır. Bunun için çalışanlarınızın işgücü kaybını minimuma indirgemek KUVARS OSGB kamu ve özel sektörde deneyimli kadrosuyla sağlık tetkikleri yapan kurumlar ile işbirliği içerisindedir.


Teklif Al